Chính sách bảo hành


Trường hợp được bảo hành:

  •  Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành
  •  Sản phẩm được bảo hành trong thời gian được bảo hành của nhà cung cấp (nếu có)
  •  Quý khách xuất trình phiếu bảo hành khi đi bảo hành.

Trường hợp không được bảo hành:

  •  Sản phẩm đã quá thời gian ghi trên phiếu bảo hành hoặc mất phiếu bảo hành
  •  Phiếu bảo hành không ghi rõ mã sản phẩm và ngày mua hàng
  •  Mã số sản phẩm và phiếu bảo hành không trùng khớp với nhau hoặc không xác định được vì bất kỳ lý do nào
  •  Sản phẩm bị hư, gãy, héo, chết… do không thực hiện đúng như hướng dẫn
  •  Quý khách tự điều chỉnh kiểu dáng làm hoa gãy hay hư hỏng thì không được bảo hành.